clock
under-title
logo
under-header

HZG-ZHAN16-FD43 ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ 4D3N

รหัสทัวร์ : SBUY200182
HZG-ZHAN16-FD43 ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ 4D3N

  • ล่องเรือนิงห์บิงห์,หมู่บ้านก๊าตก๊าต,สุสานโฮจิมินห์ ,โบสถ์ซาปา ,สะพานแก้ว ,น้ำตกสีเงิน ,นั่งรถไฟเมืองซาปา ,ยอดเขาฟานซิปัน ,สะพานแสงอาทิตย์ ,ทะเลสาบคืนดาบ
  • ช้อปปิ้งตลาดเลิฟมาร์เก็ต,ตลาดซาปาเลิฟ ไนท์มาร์เก็ท ,ช้อปปิ้งถนน 36 สาย
  • พิเศษเมนูสุกี้แซลม่อน
เดินทางช่วง
4 ก.ค. 63 - 31 ส.ค. 63 ( 12 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว)ผู้ใหญ่ (พักสาม)เด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ Group Size
4 ก.ค. 63 - 7 ก.ค. 63 16,999 22,899 16,999 16,999 16,999 แสดง - 25
Sold Out
5 ก.ค. 63 - 8 ก.ค. 63 15,999 21,899 15,999 15,999 15,999 แสดง - 25
Sold Out
17 ก.ค. 63 - 20 ก.ค. 63 15,999 21,899 15,999 15,999 15,999 แสดง - 25
Sold Out
25 ก.ค. 63 - 28 ก.ค. 63 17,999 23,899 17,999 17,999 17,999 แสดง - 25
Sold Out
6 ส.ค. 63 - 9 ส.ค. 63 14,999 20,899 14,999 14,999 14,999 แสดง - 25
Sold Out
7 ส.ค. 63 - 10 ส.ค. 63 14,999 20,899 14,999 14,999 14,999 แสดง - 25
Sold Out
13 ส.ค. 63 - 16 ส.ค. 63 14,999 20,899 14,999 14,999 14,999 แสดง - 25
Sold Out
14 ส.ค. 63 - 17 ส.ค. 63 14,999 20,899 14,999 14,999 14,999 แสดง - 25
Sold Out
20 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63 14,999 20,899 14,999 14,999 14,999 แสดง - 25
Sold Out
21 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63 14,999 20,899 14,999 14,999 14,999 แสดง - 25
Sold Out
27 ส.ค. 63 - 30 ส.ค. 63 14,999 20,899 14,999 14,999 14,999 แสดง - 25
Sold Out
28 ส.ค. 63 - 31 ส.ค. 63 14,999 20,899 14,999 14,999 14,999 แสดง - 25
Sold Out
bg-bottom

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

HZG-ZHAN16-FD43 ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ 4D3N
HZG-ZHAN16-FD43 ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ 4D3N
ราคาเริ่มต้น 14,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน