clock
under-title
logo
under-header

ZFRA02 ยุโรปตะวันตก เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ฝรั่งเศส [เลสโก สี่ดินแดนแห่งรัก]

รหัสสินค้า: SBUY190763
ZFRA02 ยุโรปตะวันตก เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ฝรั่งเศส [เลสโก สี่ดินแดนแห่งรัก]

  • ชมเมืองมรดกโลกเก่าแก่สีลูกกวาด "เมืองบรูจจ์" และหมู่บ้านไร้ถนน ที่ "หมู่บ้านกีธูร์น" ชมจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในทวีปยุโรป ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก "จัตุรัสกรองด์ ปลาซ"
  • 3 ดาว
เดินทางช่วง
13 ก.พ. 63 - 24 มิ.ย. 63 ( 4 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ Group Size
13 ก.พ. 63 - 21 ก.พ. 63 49,999 62,998 49,999 49,999 49,999 แสดง - 31
10 มี.ค. 63 - 18 มี.ค. 63 49,999 62,998 49,999 49,999 49,999 แสดง - 31
2 มิ.ย. 63 - 10 มิ.ย. 63 52,999 65,998 52,999 52,999 52,999 แสดง - 31
16 มิ.ย. 63 - 24 มิ.ย. 63 52,999 65,998 52,999 52,999 52,999 แสดง - 31

รายละเอียดทัวร์

bg-bottom

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ZFRA02 ยุโรปตะวันตก เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ฝรั่งเศส [เลสโก สี่ดินแดนแห่งรัก]
ZFRA02 ยุโรปตะวันตก เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ฝรั่งเศส [เลสโก สี่ดินแดนแห่งรัก]
ราคาเริ่มต้น 49,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน