clock
under-title
logo
under-header

ZIST20 ตุรกี [เลสโก บอลลูนหลากสี]

รหัสสินค้า: SBUY190718
ZIST20 ตุรกี [เลสโก บอลลูนหลากสี]

  • บินตรงลงอิสตันบูล พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 2 คืน พิเศษ เมนู อาหารไทย 1 มื้อ ชมความงดงามแบบใกล้ชิดกับอุโมงค์ผีเสื้อ เที่ยวชมพระราชวังหินอ่อนโดลมาบาห์เช่ ถ่ายรูปกับม้าไม้เมืองทรอย ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นเมืองโบราณเปอร์กามัม ช้อปปิ้งสุดมันส์ที่จัตุรัสทักษิม แถมฟรีชาแอปเปิ้ล,เครื่องราง EVIL EYE,TURKISH ICE CREAM
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
1 ม.ค. 63 - 4 เม.ย. 63 ( 22 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ Group Size
1 ม.ค. 63 - 9 ม.ค. 63 29,999 38,998 29,999 29,999 29,999 แสดง - 31
Sold Out
11 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63 29,999 38,998 29,999 29,999 29,999 แสดง - 31
Sold Out
15 ม.ค. 63 - 23 ม.ค. 63 29,999 38,998 29,999 29,999 29,999 แสดง - 31
Sold Out
25 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63 31,999 40,998 31,999 31,999 31,999 แสดง - 25
29 ม.ค. 63 - 6 ก.พ. 63 31,999 40,998 31,999 31,999 31,999 แสดง - 25
1 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63 32,999 41,998 32,999 32,999 32,999 แสดง - 31
2 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63 32,999 41,998 32,999 32,999 32,999 แสดง - 31
7 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 32,999 41,998 32,999 32,999 32,999 แสดง - 31
8 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 32,999 41,998 32,999 32,999 32,999 แสดง - 31
9 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 32,999 41,998 32,999 32,999 32,999 แสดง - 31
18 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63 31,999 40,998 31,999 31,999 31,999 แสดง - 31
23 ก.พ. 63 - 2 มี.ค. 63 31,999 40,998 31,999 31,999 31,999 แสดง - 31
28 ก.พ. 63 - 7 มี.ค. 63 31,999 40,998 31,999 31,999 31,999 แสดง - 31
29 ก.พ. 63 - 8 มี.ค. 63 31,999 40,998 31,999 31,999 31,999 แสดง - 31
6 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 32,999 41,998 32,999 32,999 32,999 แสดง - 31
7 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 32,999 41,998 32,999 32,999 32,999 แสดง - 31
13 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63 32,999 41,998 32,999 32,999 32,999 แสดง - 31
14 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 32,999 41,998 32,999 32,999 32,999 แสดง - 31
20 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 32,999 41,998 32,999 32,999 32,999 แสดง - 31
21 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 32,999 41,998 32,999 32,999 32,999 แสดง - 31
25 มี.ค. 63 - 2 เม.ย. 63 32,999 41,998 32,999 32,999 32,999 แสดง - 31
27 มี.ค. 63 - 4 เม.ย. 63 32,999 41,998 32,999 32,999 32,999 แสดง - 31

รายละเอียดทัวร์

bg-bottom

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ZIST20 ตุรกี [เลสโก บอลลูนหลากสี]
ZIST20 ตุรกี [เลสโก บอลลูนหลากสี]
ราคาเริ่มต้น 29,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน