clock
under-title
logo
under-header

ZIST19 ตุรกี [เลสโก เหมันต์หรรษา]

รหัสสินค้า: SBUY190625
ZIST19 ตุรกี [เลสโก เหมันต์หรรษา]

  • บินตรงสู่อิสตัลบูล เที่ยวคุ้มครบ เยือนดินแดน 2 ทวีป พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ 1 คืน ถ่ายรูปเก๋เก๋ที่เมืองโบราณเฮียราโพลิส ชมบ้านพระแม่มารี ถ่ายรูปสุดฟินม้าไม้เมืองทรอยในตำนาน นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมเมืองโบราณเปอร์กานัม เที่ยวชมด้านในพระราชวังโดลบามาเช่ ช้อปปิ้งเต็มอิ่มย่านจัตุรสทักษิม
  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
14 ธ.ค. 62 - 7 ม.ค. 63 ( 10 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ผู้ใหญ่ (พักสาม) เด็ก (มีเตียง) เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ Group Size
14 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 31,999 39,899 31,999 31,999 31,999 แสดง - 30
Sold Out
15 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 31,999 39,899 31,999 31,999 31,999 แสดง - 25
Sold Out
20 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62 31,999 39,899 31,999 31,999 31,999 แสดง - 31
Sold Out
21 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 31,999 39,899 31,999 31,999 31,999 แสดง - 31
Sold Out
22 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 31,999 39,899 31,999 31,999 31,999 แสดง - 31
Sold Out
23 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 34,999 42,899 34,999 34,999 34,999 แสดง - 25
24 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 37,999 46,899 37,999 37,999 37,999 แสดง - 31
25 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 38,999 47,899 38,999 38,999 38,999 แสดง - 31
Sold Out
29 ธ.ค. 62 - 6 ม.ค. 63 38,999 47,899 38,999 38,999 38,999 แสดง - 30
Sold Out
30 ธ.ค. 62 - 7 ม.ค. 63 38,999 47,899 38,999 38,999 38,999 แสดง - 31

รายละเอียดทัวร์

bg-bottom

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ZIST19 ตุรกี [เลสโก เหมันต์หรรษา]
ZIST19 ตุรกี [เลสโก เหมันต์หรรษา]
ราคาเริ่มต้น 31,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน