clock
under-title
logo
under-header

HC6-RJ Finver ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน (พักเซินเจิ้น 1 คืน+จูไห่ 2 คืน)

รหัสทัวร์ : SBUY190012
HC6-RJ Finver ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน (พักเซินเจิ้น 1 คืน+จูไห่ 2 คืน)

  • ชมและถ่ายรูปในสวนหยวนหมิงหยวน,ผ่านชมทิวทัศน์ของถนนคู่รักThe Lover’s Road,วิหารเซนต์ปอล ,เซนาโด้สแควร์
  • ช้อปปิ้งหลอหวู่,ตลาดกงเป่ย
  • เป็ดย่าง,ห่านพะโล้
เดินทางช่วง
22 ต.ค. 63 - 3 ม.ค. 64 ( 7 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว)ผู้ใหญ่ (พักสาม)เด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ Group Size
22 ต.ค. 63 - 25 ต.ค. 63 13,999 17,499 13,999 13,999 13,999 แสดง - 20
12 พ.ย. 63 - 15 พ.ย. 63 12,999 16,499 12,999 12,999 12,999 แสดง - 20
26 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 63 12,999 16,499 12,999 12,999 12,999 แสดง - 20
3 ธ.ค. 63 - 6 ธ.ค. 63 13,999 17,499 13,999 13,999 13,999 แสดง - 20
5 ธ.ค. 63 - 8 ธ.ค. 63 13,999 17,499 13,999 13,999 13,999 แสดง - 20
17 ธ.ค. 63 - 20 ธ.ค. 63 13,999 17,499 13,999 13,999 13,999 แสดง - 20
31 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64 18,999 22,499 18,999 18,999 18,999 แสดง - 20
bg-bottom

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

HC6-RJ Finver ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน (พักเซินเจิ้น 1 คืน+จูไห่ 2 คืน)
HC6-RJ Finver ฮ่องกง-เซินเจิ้น-จูไห่-มาเก๊า 4 วัน (พักเซินเจิ้น 1 คืน+จูไห่ 2 คืน)
ราคาเริ่มต้น 12,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน