clock
under-title
logo
under-header

แอ่วเมืองเหนือ มนต์เมืองน่าน 5 วัน 2 คืน (รถตู้)

รหัสทัวร์ : SBUY200327
แอ่วเมืองเหนือ มนต์เมืองน่าน 5 วัน 2 คืน (รถตู้)

  • วัดพระธาตุแช่แห้ง - โฮงเจ้าฟองคำ - พิพิธภัณฑ์เมืองน่าน - ดอยเสมอดาว - เสาดินนาน้อยและคอกเสือ - ดอยภูคำ
เดินทางช่วง
18 พ.ย. 63 - 3 ม.ค. 64 ( 3 ช่วงวันเดินทาง )
5วัน 2คืน / SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว)เด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง) ราคาอื่นๆ Group Size
18 พ.ย. 63 - 22 พ.ย. 63 6,900 8,200 6,900 6,700 แสดง - 8
Sold Out
9 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63 6,900 8,200 6,900 6,700 แสดง - 8
Sold Out
30 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64 7,900 9,600 7,900 7,700 แสดง - 8
Sold Out

รายละเอียดทัวร์

ไม่มีรายละเอียดโปรแกรมทัวร์
bg-bottom

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

แอ่วเมืองเหนือ มนต์เมืองน่าน 5 วัน 2 คืน (รถตู้)
แอ่วเมืองเหนือ มนต์เมืองน่าน 5 วัน 2 คืน (รถตู้)
ราคาเริ่มต้น 6,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน